Connexine-hemikanalen als doelwitten bij de aanpak van botmetastasen bij borstkanker

Actuality
Catheleyne D’hondt, Geert Bultynck

[Laboratorium voor Moleculaire en Cellulaire Signaaltransductie, Departement voor Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde, Leuvens Kankerinstituut, KU Leuven, Campus Gasthuisberg O/N-I]

 

Uitzaaiingen van kankercellen naar gezonde weefsels, zoals de botten, zijn veelvoorkomend en levensbedreigend bij verschillende agressieve kankers, zoals borstkankers. Recent onderzoek in osteocyten heeft echter aangetoond dat de connexine 43 (Cx43)-hemikanalen, als endogene ionenkanalen van de connexine-familie, zich gedragen als antimetastatische factoren door afgifte van adenosinetrifosfaat (ATP) in het extracellulaire milieu. Deze kanalen blijken een belangrijke rol te vervullen in de reeds bekende antimetastische werking van bisfosfonaten. Deze geneesmiddelen worden ingezet bij de behandeling van osteoporose en andere botaandoeningen en worden gebruikt als adjuvante therapie bij de behandeling van borstkankers. Deze medicijnen kunnen de opening van de Cx43-hemikanalen en zo de afgifte van ATP bevorderen. Bovendien kunnen de Cx43-hemikanalen ook geactiveerd worden door fysiologische factoren, zoals mechanische stimuli die voorkomen bij beweging. Endogene Cx43-hemikanalen vormen in osteocyten dus een belangrijk therapeutisch doelwit bij het verhinderen van botmetastasen.

 

Published ahead of print.

Systematic review

Actuality
Charlotte Beaudart, Véronique Rabenda en prof. Olivier Bruyère

Een systematic review of systematisch literatuuronderzoek wordt meestal gebruikt om een samenvatting te maken van de resultaten van meerdere studies over hetzelfde onderwerp. Systematische literatuurstudies zijn dus heel belangrijk, in het bijzonder de voorbije jaren, waarin het aantal in de literatuur gepubliceerde artikelen is geëxplodeerd! Een systematic review wordt beschouwd als een onderzoek met een hoog wetenschappelijk bewijsniveau. Het staat aan de top van de piramide van de evidence-based medicine. Als het onderzoek van goede kwaliteit is, heeft het dus een hoger bewijsniveau dan gerandomiseerde gecontroleerde studies, cohortstudies, case-controlstudies…

Fulvestrant versus anastrozol en hormoonreceptorpositieve gevorderde borstkanker

Actuality
Heidi Van de Keere

Uit een internationale gerandomiseerde fase 3-studie die verscheen in The Lancet blijkt dat fulvestrant doeltreffender is dan anastrozol bij vrouwen met gevorderde of gemetastaseerde hormoonreceptorpositieve borstkanker.

Onderhoudstherapie met niraparib voor recidiverend platinumgevoelig ovariumcarcinoom

Actuality
Heidi Van de Keere

Niraparib verlengt de progressievrije overleving significant ten opzichte van placebo in patiënten met recidiverend platinumgevoelig ovariumcarcinoom. Dat schrijven Mansoor Mirza en collega’s in het New England Journal of Medicine op basis van de bevindingen uit hun gerandomiseerd fase 3-onderzoek.

Non-inferioriteits- en equivalentiestudies

Actuality
Fanny Buckinx, prof. Olivier Bruyère

Via non-inferioriteitsstudies, ook wel klinische equivalentiestudies genoemd, kan worden aangetoond dat de doeltreffendheid van een nieuwe behandeling niet te inferieur is aan die van een comparatorbehandeling. Aan de hand van dit soort studies kan echter niet worden aangetoond dat de doeltreffendheid van beide behandelingen volstrekt gelijkwaardig is. Eén van de vereisten voor deze studies is dat een verlies van doeltreffendheid wordt aanvaard in ruil voor andere voordelen.

Pyrosis tijdens de zwangerschap, zuurremmers en astma bij het kind

Actuality
Dr. Jean-Claude Lemaire

Zijn de geneesmiddelen die het vaakst worden gebruikt om zure reflux te behandelen wel veilig genoeg?