PCOS (polycysteus-ovariumsyndroom): een metabole ziekte met vasculair risico of een gynaecologische aandoening met comorbiditeiten?

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

15th World Congress on Menopause (Praag, 28 september – 1 oktober 2016)

Volgens een panel van experts (gynaecologen, endocrinologen, pediaters en echografisten) die in 2003 zijn samengekomen, wordt het polycysteus-ovariumsyndroom gekenmerkt door de combinatie van minstens twee van de volgende drie klinische verschijnselen: hyperandrogenisme, hypo-/anovulatie en polycystische ovaria op de echografie. Maar die definitie liet veel vragen onbeantwoord, met name over de relevantie van de diagnostiek (de gebruikte criteria zijn niet robuust), de benaming van deze aandoening (de ziekte is in wezen metabool na de menopauze, terwijl ze bij adolescenten en op volwassen leeftijd gynaecologisch is) en over de uitkomst en prognose van de aandoening. In 2012 werd de definitie herzien, maar de experts konden ze niet verbeteren en kwamen wat de diagnostische criteria betreft tot dezelfde conclusies...

Behandeling van stollingsstoornissen bij vrouwen

Actuality
Dr. Dominique-Jean Bouilliez

Wat doe je als een vrouw met stollingsstoornissen overvloedige maandstonden heeft? Welk hemostaticum geef je bij een postpartumbloeding? Hoe voorkom je overvloedige bloedingen na de bevalling bij vrouwen met een stollingsstoornis? Claire Philipp (universiteit van New Jersey) besprak uitvoerig de aanpak van die drie frequente situaties in het kader van de sessie Hemostatic management of bleeding in obstetrics and gynecology op het European Hematology Association-congres.

 

Published ahead of print.

Relaps van ovariumkanker: een koninklijke rol voor PARP-remmers

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Mirza Manssor Raza

Er bestaan maar weinig therapeutische mogelijkheden voor een relaps van ovariumkanker. Volgens een eerste studie blijken PARP-remmers veelbelovend te zijn. Die studie heeft aangetoond dat olaparib in die indicatie interessant is.

MONALEESA-2 bij HR+ borstkanker: resultaten met een onverwachte draagwijdte

Congres
Dr. Dominique-Jean Bouilliez
Gabriel Hortobagyi

Toevoeging van ribociclib, een CDK4/6-antagonist, aan een hormoontherapie, in casu letrozol, verbetert de progressievrije overleving (PFS) bij postmenopauzale vrouwen met een gevorderde, hormoonreceptorpositieve borstkanker.

Maligne melanoma van de vulva

Actuality
Sophie Servaes en Bart Boone (Dienst Gynaecologie-Verloskunde, St-Andriesziekenhuis, Tielt)

Een 70-jarige dame presenteert zich op de raadpleging gynaecologie met vaginaal bloedverlies sedert meerdere maanden...

 

Published ahead of print.

De verlossing, echt?

Congres
Dr. Philippe Mauclet

Een diabetes die tijdens de zwangerschap wordt ontdekt (in de Angelsaksische literatuur spreekt men van overt diabetes in pregnancy), verhoogt het risico op persisterende diabetes na de bevalling.