Dehiscentie van een sectiolitteken tijdens de zwangerschap: case reports en een review van de literatuur

Actuality
Silke Vasseur, Mina Leyder, Leonardo Gucciardo (Dienst Verloskunde, UZ Brussel, VUB)

Uteriene dehiscentie is een zeldzame complicatie in een zwangerschap volgend op een sectio of andere uteriene chirurgie. In dit artikel beschrijven we 2 casussen met echografische diagnose van dehiscentie tijdens de zwangerschap. Bij deze hoogrisicozwangerschappen werd een conservatief beleid aangehouden. Zij bevielen respectievelijk bij 26 en 34 weken amenorroeduur middels een primaire sectio na het voltooien van de longrijping. Verder bespreken we de literatuur met betrekking tot uteriene dehiscenties en uterusruptuur.

“Souvenirecho’s” zijn niet onschadelijk

Actuality
V.C.

Gespecialiseerde maatschappijen maken voor toekomstige ouders een 3D/4D “souvenirecho”, voor de prijs van 40 tot 150 euro. De Orde der Artsen raadt aan om die commerciële praktijken te encadreren.

Asymptomatische partiële uterusruptuur voor de bevalling

Actuality
Marie-Françoise Gandibleux-Bergiers, Ludovic De Buijl, Bruno Vandermeersch, Maximilien Cappe

[Dienst Gynaecologie-Verloskunde, Chirec/Sint-Anna Sint-Remi Ziekenhuis, Brussel]

 

Mevrouw ZL, P1G2, 38 jaar, komt na 15 weken amenorroe naar onze instelling voor de prenatale opvolging van haar tweede zwangerschap...

Initiële klinische kenmerken van vrouwen met ovariumkanker die resistent zal zijn tegen platinaverbindingen

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Ovariumkanker wordt meestal gediagnosticeerd in een gevorderd stadium. Die zal meestal recidiveren ondanks een goede initiële respons en dus resistent worden tegen platinaverbindingen. De behandeling heeft tot doel de levensduur en de levenskwaliteit te verhogen. De resultaten zijn echter niet bijzonder hoopgevend. Daarom wordt nu onderzocht welke vrouwen het meeste baat zullen vinden bij chemotherapie...

Ovariumkanker: to screen or not to screen?

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

De UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening heeft tussen april 2001 en september 2005 een indrukwekkend aantal vrouwen van 50 tot 74 jaar (n = 202.639) uitgenodigd voor jaarlijks of multimodale screening op ovariumkanker door bepaling van het CA125-gehalte (n = 50.640), of echografische screening (n = 50.639) of geen screening (n = 101.359)...

Metformine bij endometrioïde kanker van het endometrium?

Congres
Dominique-Jean Bouilliez

Endometriumkanker, de frequentste gynaecologische kanker, heeft doorgaans een goede prognose. Er bestaan echter maar weinig oplossingen in het geval van relaps of van een gevorderd tumorstadium. Chemotherapie heeft dan maar weinig effect (responspercentage van 4 tot 25%). Het hoogste percentage tumorcontrole wordt verkregen met paclitaxel eenmaal per week...