Breng uw oude getuigschriften voor verstrekte zorg terug naar uw belastingkantoor

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Sinds begin 2017 moeten gezondheidswerkers een nieuw model van getuigschrift voor verstrekte zorg afleveren aan de patiënten. Als u nog oude getuigschriften hebt, mag u die niet zomaar weggooien. Alleen uw belastingkantoor mag ze verzamelen.

Astma, een transgenerationele ziekte

Actuality
Dr Philippe Mauclet

Klinische en laboratoriummarkers van astma bij de ouders vóór de bevruchting voorspellen astma en allergische rinitis bij de kinderen.

Paracetamol: risico op neuro-ontwikkelingsstoornissen bij ongeboren kinderen?

Actuality

In België werd in 2014 gewezen op het mogelijke risico op neuro-ontwikkelingsstoornissen bij kinderen die in utero werden blootgesteld aan paracetamol. In mei 2014 concludeerde het PRAC na analyse van de resultaten en de limieten van de twee studies, en van alle beschikbare klinische en preklinische gegevens, dat er geen oorzakelijk verband kan worden aangetoond tussen blootstelling aan paracetamol tijdens de zwangerschap en het optreden van neuro-ontwikkelingsstoornissen bij kinderen die er in utero aan werden blootgesteld.

 

Waarom het HbA1c-gehalte meten vanaf het begin van de zwangerschap?

Actuality
Dr. Philippe Mauclet

Een HbA1c-gehalte ≥5,9% tijdens het eerste zwangerschapstrimester voorspelt een hoger risico op macrosomie en pre-eclampsie.

De meta-analyse

Actuality
Véronique Rabenda, Charlotte Beaudart, prof. Olivier Bruyère

Zoals aangekondigd in het vorige artikel gewijd aan de systematische review, stellen we in dit nummer de beginselen van de meta-analyse voor. Tegenwoordig beschikken we over erg veel medische en wetenschappelijke informatie, die bovendien gemakkelijk toegankelijk is dankzij de vooruitgang in de informatiesystemen en de evolutie van het aantal onderzoekswerken. Daarom krijgt de arts - practicus of onderzoeker - in zijn praktijk vaak te maken met een overvloed aan informatie. Bij de keuze van een behandeling voor een ziekte beschikt hij vaak over de resultaten van talrijke therapeutische studies. En die resultaten zijn soms tegenstrijdig. 

Een schenking in alle discretie

Beroep & vrije tijd
Albin Wantier

Een hand- of bankgift hoeft u niet te laten registreren bij een notaris. Op die manier ontsnapt u aan de registratierechten. Maar om te bewijzen dat het wel degelijk gaat om een schenking, verdient het stellig aanbeveling om een pacte adjoint op te stellen.