Aantal bevallingen in Vlaanderen vorig jaar opvallend gestegen

In 2021 werden er in Vlaanderen 62.846 ziekenhuisbevallingen geregistreerd. Dat blijkt uit een voorlopige telling van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE). Het gaat om een stijging met 4,2 procent in vergelijking met 2020. 2021 staat daarmee haaks op de dalende trend in het aantal bevallingen dat zich het voorbije decennium heeft afgetekend.

In 2011 werden er namelijk nog 69.660 geboorten geregistreerd in Vlaanderen. Een cijfer dat in 2020 gedaald was naar 61.700 (-11,4 procent). In 2021 ligt dat cijfer dus opnieuw hoger, met 62.846 geschatte bevallingen.

De stijging tekent zich vooral af in de provincies Oost-Vlaanderen (+6,7 procent) en Antwerpen (+6,2 procent).

De cijfers zijn voorlopig, dus lichte aanpassingen zijn nog mogelijk.

Tegelijkertijd publiceerde het SPE ook zijn rapport over de geboortes in Vlaanderen in 2020. Daaruit blijkt dat er nog nooit zoveel moeders via keizersnede bevielen. Dat was namelijk het geval bij meer dan één op de vijf bevallingen (21,9 procent). Die toename wordt mee verklaard door het stijgend aandeel moeders met overgewicht of obesitas. Bijna vier op de tien Vlaamse moeders (39,8 procent) hadden in 2020 bij de bevalling een BMI van boven de 25,0 kg/m². Daarnaast nam ook de proportie van moeders met (zwangerschaps)diabetes toe van 2,9 procent in 2011 tot 8,1 procent in 2020.

Een gunstige trend die al jaren aan de gang is, is de daling van het aantal episiotomieën bij vaginale bevalling. In 2020 werd nog bij 37,6% van de vaginale bevallingen een episiotomie toegepast. Alhoewel deze waarde zowel bij primiparae als multiparae het afgelopen decennium gedaald is, ligt de episiotomiegraad bij vaginale bevallingen in Vlaanderen nog steeds hoger dan in het Brussels Gewest en Wallonië.

Covid-19

De Covid-19 pandemie lijkt geen spectaculaire invloed te hebben gehad op de perinatale gezondheid en praktijk. Wel zijn enkele cijfers opvallend:

• De door sommigen voorspelde babyboom bleef uit in 2020. Het aantal geboorten van eenlingen is tussen 2015 tot en met 2020 gedaald van 62.742 tot 59.714 geboorten. Dit is een daling met 4,8%. Nagenoeg de helft van deze daling, nl. 1.474 geboorten of 2,4%, vond plaats tussen 2019 en 2020. Natuurlijk zijn het grootste deel van de kinderen verwekt tijdens het coronajaar 2020 pas geboren in 2021 en zullen meer gefundeerde conclusies pas later kunnen worden getrokken.

• In vergelijking met de weken vóór de lockdown, waren er tijdens de rest van het jaar onder covid significant meer spontane zwangerschappen, wellicht door de tijdelijke sluiting van de fertiliteitscentra.

• Ook was er onder covid een lichte toename van vroeggeboorte voor 32 weken (1,1% versus 0,8%).

• Tijdens de periode van strikte lockdown (week 12-18) werden iets minder keizersneden en epidurales toegepast, globaal over de hele covid-periode echter meer dan voor de pandemie.

Het volledige jaarrapport 2020, inclusief speciaal covid-19 dossier, vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.