Congres van de Belgian Menopause Society

25.05.2019
Congres van de Belgian Menopause Society

De menopauze roept nog veel vragen op en het is niet altijd gemakkelijk om er een duidelijk en definitief antwoord op te geven. Belgische experts ter zake gingen in op enkele thema’s die aan bod kwamen op het 12e congres van de EMAS (European Menopause and Andropause Society): vulvovaginale atrofie, comorbiditeit, cardiometabool risico en risico op borstkanker. Waar staan we?

Hoogtepunten van het congres