Risicofactoren voor RhD-immunisatie in een cohort met een hoogdekkend preventieprogramma

Risicofactoren voor RhD-immunisatie in een cohort met een hoogdekkend preventieprogramma

Rhesus-immunisatie van een rhesus-negatieve moeder door contact met foetaal bloed van een rhesus-positief kind is zeldzaam, maar vormt een belangrijke risicofactor voor aandoeningen bij de foetus of de boreling. Toediening van rhesusantigenen beschermt tegen deze situatie, maar het is onduidelijk wanneer deze geïndiceerd zijn. Hoe groot is het risico op immunisatie door prenatale diagnostiek, intra-uteriene ingrepen, keizersnede of foetomaternale bloedingen?

Gynaecologe voorwaardelijk gestraft wegens slechte baarmoederhalskanker-opsporing

Gynaecologe voorwaardelijk gestraft wegens slechte baarmoederhalskanker-opsporing

Gynaecologe Nadine V. uit Aalst is door de Dendermondse strafrechtbank veroordeeld tot 12 maanden met uitstel en 1.200 euro boete met uitstel voor onopzettelijke doding van een patiënte. Die overleed aan baarmoederhalskanker, omdat de diagnose door niet uitvoeren van de nodige onderzoeken niet tijdig werd vastgesteld.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties