Daling van de sterfte in de totale bevolking dankzij aanwinsten bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker?

Daling van de sterfte in de totale bevolking dankzij aanwinsten bij de behandeling van gemetastaseerde borstkanker?

De behandeling van borstkanker en vooral van gemetastaseerde borstkanker is sinds 2000 sterk verbeterd. Om na te gaan of dat heeft geresulteerd in een daling van de sterfte in de algemene bevolking, heeft het CISNET-project de sterfte aan borstkanker in de Verenigde Staten tussen 2000 en 2019 geanalyseerd...

Cabotegravir voor hiv-preventie bij vrouwen in Afrika

Cabotegravir voor hiv-preventie bij vrouwen in Afrika

Vrouwen in sub-Sahara Afrika worden disproportioneel getroffen door hiv: 60% van de incidentie betreft vrouwen en onder de 25 jaar bedraagt dit cijfer zelfs 75%. Om die reden beveelt de WHO sinds 2015 een actieve pre-exposure profylaxe aan.

Toekomstige evenementen

Laatste reacties