Bevacizumab en gevorderde 
baarmoederhalskanker

Bevacizumab en gevorderde 
baarmoederhalskanker

In The Lancet rapporteren Krishansu Tewari en collega’s hun bevindingen uit een gerandomiseerde, open label, fase III-studie. Deze data leveren een proof-of-concept voor de efficaciteit en veiligheid van antiangiogenesetherapie bij gevorderd cervixcarcinoom.

Nultolerantie

Nultolerantie

Zelfs licht alcoholgebruik tijdens de zwangerschap kan de craniofaciale ontwikkeling van het kind al in het gedrang brengen.

Onze recente videos