Ochtendmisselijkheid in de zwangerschap kan ook ‘s avonds

Ochtendmisselijkheid in de zwangerschap kan ook ‘s avonds

Volgens Roger Gadsby (University of Warwick, UK) is het niet correct om nausea en vomitus in de zwangerschap als ‘ochtendmisselijkheid’ te omschrijven. Naast een duidelijke piek ‘s ochtends is er ook een wat kleinere piek ‘s avonds en vaak houdt de misselijkheid de hele dag aan.

Einde van het voordeelregime voor schenkingen via een buitenlandse notaris?

Einde van het voordeelregime voor schenkingen via een buitenlandse notaris?

Om registratierechten te vermijden gaan Belgen voor schenkingen van roerende goederen vaak naar een buitenlandse notaris, over het algemeen in Nederland. Er ligt nu een wetsvoorstel op tafel om die praktijk te reglementeren. Het einde voor de ‘Kaasroute’?

Onze recente videos

Toekomstige evenementen

Laatste reacties