Een nieuw kind voor de VVOG: de BIG-diensthoofden en stagemeesters

Een nieuw kind voor de VVOG: de BIG-diensthoofden en stagemeesters

Na heel wat twijfel over het nut en de haalbaarheid van een Bijzondere Interesse Groep (BIG) voor Vlaamse diensthoofden verloskunde-gynaecologie, vond een eerste vergadering plaats op 6 juni 2019 in Hotel Gosset te Brussel. De twijfel was ongegrond. Van de in totaal 64 Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen waren er uiteindelijk 35 enthousiaste diensthoofden op deze eerste vergadering aanwezig! Dit was ruim boven onze verwachting.

E3N-cohorte: hormonale blootstelling en risico op diabetes type 2

E3N-cohorte: hormonale blootstelling en risico op diabetes type 2

De vroege opsporing en de behandeling van stoornissen van het glucosemetabolisme zouden het risico op complicaties op lange termijn kunnen verlagen. Daarom is het belangrijk om de risicofactoren voor diabetes type 2 te identificeren.

Onze recente videos

Laatste reacties