Groot succes voor de erfovereenkomsten

Sinds 1 september van vorig jaar staat de hervorming van het erfrecht de erfovereenkomsten toe. Het gaat om een akte waarmee u bij leven uw erfopvolging organiseert in samenspraak met uw erfgenamen. Sinds de nieuwe reglementering van kracht is, registreerde de Federatie van het Notariaat al meer dan 1.000 overeenkomsten van dit type.

 We hadden het al uitgebreid over de hervorming van het erfrecht die in september 2018 van kracht werd. Als een van de nieuwigheden in de hervorming staat de wetgever voortaan erfovereenkomsten toe. Het gaat om notariële akten die de ouders bij leven opstellen met hun kinderen om de overdracht van hun bezittingen te regelen. Dergelijke overeenkomsten waren vroeger verboden, maar maken het voortaan mogelijk om uw nalatenschap in samenspraak met uw erfgenamen te verdelen en zo geschillen te vermijden bij de interpretatie van uw laatste wilsbeschikking na uw overlijden. In die zin kan de erfovereenkomst worden beschouwd als een testament dat samen met uw kinderen wordt opgesteld.

In de overeenkomst kunt u een overzicht opnemen van de gedane of toekomstige schenkingen of van de uitgaven voor bepaalde kinderen (financiering van de studie, aankoop van een onroerend goed, enz.).

De overeenkomst beantwoordt kennelijk aan een reële behoefte bij de bevolking, want het aantal geregistreerde documenten blijft maar toenemen. De Federatie van het Belgisch Notariaat deelt mee dat reeds meer dan 1.000 erfovereenkomsten gesloten werden sinds het begin van de registraties in oktober.

Als u denkt dat een erfovereenkomst u kan helpen bij de organisatie van uw erfopvolging, praat er dan over met uw notaris.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.