Nieuws van het ASH-congres 2015 (Orlando, 5-8 december)

05.12.2015 au 08.12.2015
Nieuws van het ASH-congres 2015 (Orlando, 5-8 december)

De meeste sessies handelden over de verbetering van de bestaande behandelingen en stelden vragen over de kostprijs, de toxiciteit, de werkzaamheid (op lange termijn), het nut van combinaties en/of van immuno-oncologie, controle van de restziekte, enzovoort. Voor de plenaire sessie selecteerde het wetenschappelijke comité van de ASH echter vooral onderwerpen die de praktijk op korte of middellange termijn zullen veranderen: midostaurine bij acute myeloïde leukemie, hydroxyurea bij sikkelcelanemie, rituximab in combinatie met chemotherapie bij Ph-negatieve acute lymfoïde B-celleukemie bij volwassenen, vooruitgang in de genetica, enzovoort. Een ander origineel aspect van de plenaire sessie was dat de context van de studie door een externe expert geschetst werd, voor de resultaten werden gepresenteerd. Een samenvatting.

Hoogtepunten van het congres