Telemonitoring zwangerschap thuis even veilig als opname in het ziekenhuis

Telemonitoring thuis bij gecompliceerde zwangerschappen is voor de uitkomst van de zwangerschap even veilig als ziekenhuisopname. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht en Erasmus MC in The Lancet Digital Health.

Vrouwen met een gecompliceerde zwangerschap moeten vaak in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze hebben bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk, gebroken vliezen of het ongeboren kind heeft groeivertraging. Soms liggen de vrouwen wekenlang in het ziekenhuis; er worden dagelijks hartfilmpjes gemaakt, klachten gecontroleerd en parameters gemeten. Daar worden ze geconfronteerd met ernstige ziekenhuisproblematiek, wat tot angst en somberte kan leiden. Bovendien missen ze hun partner en hun gezin.

Prof. dr. Mireille Bekker (UMC Utrecht) en prof. dr. Arie Franx (Erasmus MC Rotterdam) startten daarom samen een onderzoek of telemonitoring vanuit huis een veilige mogelijkheid was. Telemonitoring thuis is een veelbelovend alternatief dat voorziet in een wereldwijde behoefte in de (verloskundige) gezondheidszorg.

Bekker en Franx onderzochten de veiligheid, de patiënttevredenheid en de kosten van telemonitoring thuis in vergelijking met ziekenhuiszorg bij gecompliceerde zwangerschappen.

Grotere tevredenheid
Thuismonitoring bleek een veilig alternatief. Vier weken na de bevalling waren er daarnaast geen verschillen in mentaal en fysiek welzijn tussen de deelnemers in de telemonitoringgroep en in de controlegroep. “Er was er duidelijk sprake van een grotere tevredenheid bij de patiënten die dagelijks thuis hartfilmpjes gemaakt hadden en de bloeddruk hadden gemeten”, zegt professor Bekker.

“Bovendien liepen de zorgkosten per patiënt met 18 procent terug doordat we de ziekenhuisopnames konden beperken. De zorgkosten stijgen en er is een groot tekort aan zorgpersoneel, dus hebben we een gedeelde verantwoordelijkheid om de zorg anders in te richten op een veilige betaalbare manier waarbij de belangen van de patiënt centraal staan. Deze studie toont aan dat het kan en is een voorbeeld van de innovatieve transitie in de zorg”, zo zegt de professor. 

Er deden 200 zwangere vrouwen mee aan het onderzoek vanuit het UMC Utrecht en vijf andere Nederlandse ziekenhuizen. De belangrijkste uitkomstmaat van het onderzoek was samengesteld uit een aantal ongunstige zwangerschapsuitkomsten voor moeder en/of kind. Het onderzoek had een zogeheten ‘non-inferiority’ opzet waarbij vooraf was vastgesteld dat verschillen voor de belangrijkste uitkomstmaat tot 10% als bewijs gezien zouden worden dat telemonitoring niet minder goed is dan ziekenhuisopname.

“Deze eerste gerandomiseerde studie is een hoogwaardig bewijs dat telemonitoring even veilig kan zijn als ziekenhuisopname voor het monitoren van gecompliceerde zwangerschappen, met een verlaging van de kosten en een hogere patiënttevredenheid. De uitkomsten zijn belangrijk in de zoektocht naar alternatieven voor dure ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld behandelingen die thuis plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist”, aldus de onderzoekers.

  • The Lancet Digital Health. Home telemonitoring versus hospital care in complicated pregnancies in the Netherlands: a randomised, controlled non-inferiority trial (HoTeL). https://doi.org/10.1016/S2589-7500(22)00231-X 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.