Kamer vraagt om toegang tot legale abortus internationaal te verdedigen

De Kamer heeft een resolutie van Open VLD-Kamerleden Goedele Liekens en Marianne Verhaert goedgekeurd die de regering vraagt om internationaal een voortrekker te zijn in de verdediging van seksuele en reproductieve gezondheid, onder meer door de toegang tot legale abortus te verdedigen.

De resolutie gaat over seksuele gezondheidsrechten allerhande. De tekst heeft het bijvoorbeeld over het recht van vrouwen en meisjes om aan gezinsplanning te doen, onder meer via toegang tot veilige en betaalbare voorbehoedsmiddelen of een legale abortus. De tekst pleit ook voor goede en betaalbare gezondheidszorg voor moeder en kind, seksuele voorlichting en het recht om je partner vrij te mogen kiezen.  

Dat alles is nog niet overal in de wereld gegarandeerd, en zelfs binnen de Europese Unie zijn die rechten niet verworven, waarschuwen Liekens en Verhaert. In de resolutie wordt onder meer verwezen naar Polen, dat de al relatieve strenge abortuswetgeving in 2020 hervormde waardoor vrouwen er nu alleen nog een zwangerschap kunnen laten onderbreken als de gezondheid van de moeder in gevaar is of wanneer het kind verwekt is door verkrachting. 

De resolutie vraagt de regering onder meer om maatregelen die seksuele en reproductieve rechten terugschroeven krachtig te veroordelen en om op internationaal vlak een "actieve voortrekkersrol" te spelen. Daarnaast vraagt de Kamer de regering ook om de oproep van het Europees Parlement om de toegang tot legale abortus op te nemen in het Handvest van de grondrechten van de EU te ondersteunen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.