Oprichting van de jaarlijkse Gunaïkeia-Prijs: “Mooiste beeldcasus in de Gynaecologie-Verloskunde”

De redactie van ons tijdschrift Gunaïkeia heeft besloten een jaarlijkse prijs van €1.250,00 uit te reiken voor de mooiste beeldcasus in de Gynaecologie-Verloskunde.

De rubriek “Mooiste beeldcasus in de Gynaecologie-Verloskunde” wordt hiervoor opengesteld in ons tijdschrift “Gunaïkeia”. Iedere ingezonden beeldcasus die aan de voorwaarden van het reglement voldoet, zal worden opgenomen in de lijst van de kandidaten voor de prijs, ongeacht publicatie van die beeldcasus in Gunaïkeia.

Op het einde van het jaar zullen alle opgenomen kandidaten beoordeeld worden door een panel van zes gynaecologen (zie reglement hieronder) die de prijs van het jaar zullen toekennen.

De inzender van de mooiste beeldcasus zal de jaarlijkse Gunaïkeia-prijs in ontvangst mogen nemen, samen met een bedrag van €1.250,00 (geschonken door het tijdschrift).

 

REGLEMENT VAN DE JAARLIJKSE GUNAÏKEIA-PRIJS

  1. Enkel gynaecologen-verloskundigen en assistenten in opleiding kunnen meedingen naar de jaarlijkse prijs.
  2. Alle beelden worden apart (niet ingelast in een document) verzonden per mail naar a.vannieuwenhove@rmnet.be. De beelden worden verzonden in hun oorspronkelijke formaat, niet verkleind en in voldoende resolutie (300DPI). Een inzending mag 1, 2 of zelfs 3 beelden bevatten. Ieder beeld moet vergezeld zijn van een korte en duidelijke legende.
  3. De bijbehorende tekst moet kort zijn, zodat het geheel (beelden + tekst) niet meer dan 1 (max. 2) pagina’s beslaat.
  4. De inzendingen zullen worden beoordeeld op drie criteria (elk van 0 tot 10 punten): kwaliteit van de beelden, originaliteit en didactisch belang van de casus.
  5. Het beoordelingspanel bestaat uit zes gynaecologen: de voorzitters van de VVOG en de GGOLFB, de secretaris van de VVOG en de GGOLFB, twee nog te bepalen gynaecologen.
  6. De prijs (€1.250,--) van de “mooiste beeldcasus” zal voor de eerste maal uitgereikt worden begin 2019 (betreffende de publicaties van het jaar 2018) tijdens de 1ste vergadering van de VVOG (indien de winnaar Nederlandstalig is).
  7. De inzendingen mogen vanaf heden ingestuurd worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.