Moedermelk verlaagt het risico op ernstige infecties bij de zuigeling

Langdurige borstvoeding, vooral als er geen andere voeding wordt gegeven, beschermt de zuigeling in zijn eerste levensjaar tegen infecties die hospitalisatie vergen, maar na dat eerste jaar niet meer tegen hospitalisaties of infectiesymptomen thuis.

Studies over het verband tussen borstvoeding en infecties bij kinderen na het eerste levensjaar, leveren tegenstrijdige resultaten op. In een geboortecohort gebaseerd op de bevolking trachtten de auteurs van deze studie na te gaan of de duur van de borstvoeding kan worden geassocieerd met het aantal hospitalisaties wegen infectie en met infectiesymptomen thuis.

De Odense Child Cohort verstuurde per sms vragenlijsten over borstvoeding (wekelijks tot aan het einde van de speenperiode) en infectiesymptomen (om de twee weken gedurende 12 tot 36 maanden). De hospitalisatiegegevens werden verkregen via het nationaal patiëntenregister van Denemarken.

Van de 1.087 gecontacteerde personen werden 815 moeder-kindparen geïncludeerd. De gemiddelde duur van elke borstvoedingsperiode bedroeg 7,6 maanden (interkwartielafstand: 3,5-10,4) en die van de exclusieve borstvoeding 2,1 maanden (interkwartielafstand: 0,7-4,4). 207 zuigelingen (25,4%) moesten in de loop van hun eerste 3 levensjaren worden gehospitaliseerd wegens infectie. De bijgestelde incidentieratio (IRR) voor hospitalisatie wegens infectie daalde naarmate er langer borstvoeding werd gegeven (bijgestelde IRR: 0,96; 95%-betrouwbaarheidsinterval (CI), 0,93-0,99; p < 0,001). Het verband tussen de duur van de borstvoeding en hospitalisaties wegens infectie was het grootst in het eerste levensjaar voor infecties van de onderste luchtwegen en andere infecties (p ≤ 0,05). Voor zuigelingen die uitsluitend borstvoeding kregen, bedroeg de bijgestelde RRI voor hospitalisatie 0,88 (95%-betrouwbaarheidsinterval: 0,80-0,96; p = 0,006). Tussen 12 en 36 maanden na de geboorte werd geen enkel beschermend verband aangetoond tussen borstvoeding en thuis geregistreerde infectiesymptomen.

Een logische gevolgtrekking volgens de auteurs is dat langdurige borstvoeding en exclusieve borstvoeding worden geassocieerd met een lager risico op kinderinfectieziekten die hospitalisatie vergen.

Moeders die hun kind geen borstvoeding geven, geen borstvoeding kunnen geven of de borstvoeding niet geven volgens de internationaal erkende aanbevelingen, moeten zich bewust zijn van het feit dat hun kind vatbaarder zal zijn voor potentieel gevaarlijke infecties.

  • Christensen N et al. Breastfeeding and Infections in Early Childhood: A Cohort Study. Am Pediatrics October 2020, e20191892

    DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2019-1892

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.