Abortus - Voorstanders volledige depenalisering dienen amendementen in

Eliane Tillieux (PS), Karin Jiroflée (sp.a), Sarah Schlitz (Ecolo), Jessica Soors (Groen), Kattrin Jadin (MR), Sofie Merckx (PTB) en Sophie Rohonyi (DéFI) hebben woensdag hun amendementen ingediend waarmee ze de vrijwillige zwangerschapsonderbreking - abortus - volledig uit de Strafwet willen halen. De handtekening van Open Vld wordt binnenkort verwacht. De Kamercommissie Justitie bespreekt de amendementen volgende week woensdag.

Zoals verwacht beogen de amendementen de verlenging van de termijn waarbinnen abortus mag worden uitgevoerd tot 18 weken na de bevruchting, de inkorting van de bedenktijd tot 48 uur, de schrapping van de strafsancties voor de patiënte en voor de arts die de abortus uitvoert, alsook de integratie van abortus in de wet op de patiëntenrechte n.

Volgens de auteurs is er geen enkele reden om specifieke strafsancties te behouden tegen artsen die voor deze medische handelingen dezelfde beroepsernst aan de dag leggen als bij andere medische handelingen. Ook is het onaanvaardbaar gevangenisstraffen te voorzien voor vrouwen die abortus plegen. "Vrouwen straffen en hen een schuldgevoel geven, omdat ze enkel het recht uitoefenen om over hun lichaam te beschikken, zouden zij die een abortus willen naar het buitenland dwingen om over te gaan tot een illegale abortus met alle gezondheidsrisico's van dien", voegen ze eraan toe.

Voorts zijn nog verduidelijkingen aangebracht. Zo wordt de arts die geen abortus wil uitvoeren, verplicht de patiënt door te verwijzen naar een confrater of een centrum of ziekenhuis waar abortus wordt uitgevoerd. Collectieve gewetensclausules worden verboden. Dergelijke clausules voor een hele instelling tasten het individuele recht van de zorgverleners aan, menen de auteurs van de amendementen.

Daarnaast worden de bepalingen in het strafwetboek geschrapt die reclame, verkoop of aanmaak van middelen om een abortus uit te voeren te bestraffen.

De sancties op het verhinderen van abortus worden dan weer uitgebreid. Naast het fysiek de toegang tot een abortuscentrum of -ziekenhuis verhinderen, wordt het ook het verspreiden van foute informatie of het achterhouden van informatie strafbaar.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.