Kabinet herbekijkt besparing gynaecologie/verloskunde voor doelmatige zorg

De maatregelen doelmatige zorg worden gerealiseerd, maar voor gynaecologie/verloskunde is op verzoek van het kabinet de besparingsmaatregel medisch begeleide bevruchting (MBV) herbekeken. Sowieso gaat deze groep budgettair al jaren stelselmatig achteruit. Besparen op MBV ligt constant op tafel maar werd nooit uitgevoerd. Nu zat de maatregel weer in het besparingspakket doelmatige zorg, tegen de zin van de Bvas.

Wat voorafging: het verzekeringscomité keurde in zijn zitting van 21 november 2016 maatregelen goed in het raam van besparingen binnen de MBV voor een bedrag van 802.000 euro, voorstel dat het fiat kreeg op de strategische cel begin 2017. Nadien keurde ook de toenmalige minister van begroting dat goed, om vervolgens nu weer verworpen te worden door de beleidscel. Nochtans zijn de voorgestelde maatregelen zeer doelmatig, heet het. Vandaar de consensus om hiermee door te gaan en het KB terug voor te leggen mits actualisatie van de cijfers.

In aanvulling van deze maatregelen werden er bijkomende voorstellen geformuleerd om de doelmatigheid nog te vergroten. Dat valt evenwel binnen het farmabudget en buiten de medicomut. Een geactualiseerde analyse zou een recuperatie genereren tussen minimaal 353.489,71 euro (wat dit jaar 360.914,77 euro inhoudt) en maximaal 646.041,68 € (voor dit jaar  659.611,78 euro). Een verdere analyse dringt zich evenwel op.

Een bedrag van 659.611,78 euro wordt ingeschreven in de begroting, afgerond dus een jaarlijkse besparing van 660.000 euro. Dat is eigenlijk het enige bedrag van wat voorzien werd als besparing in de doelmatige zorg (totaalbedrag 40 miljoen) dat niet meteen werd goedgekeurd.

De hoop is dat de gynaecologen, die elk jaar achteruitboerden, op die manier niet opnieuw moeten inleveren.

> Doelmatige zorg niet afgeklopt door discussie over NIPT

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.