“KCE: minstens 557 bevallingen jaarlijks nodig, dus 21 kraamklinieken sluiten”

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) berekende dat een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moet uitvoeren. Dat om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, en zonder dat daarbij de goede zorg in het gedrang komt.

Deze aanbeveling past erin om de middelen binnen de gezondheidssector zo doelmatig mogelijk in te zetten, zonder te raken aan de kwaliteit of de toegankelijkheid. Vandaag is er een internationale trend om kleine materniteiten te sluiten, en om hun activiteiten over te hevelen naar de overblijvende, grotere materniteiten. Zo verlagen de gemiddelde kosten van de bevallingen voor de ziekenhuizen, en verhoogt dus de algemene efficiëntie. Ook in materniteiten met een laag aantal bevallingen moet immers een minimum aan vroedvrouwen, verpleegkundigen, artsen en materiaal permanent aanwezig zijn, heet het.

Het KCE stelde twee jaar geleden (rapport 289) reeds vast dat de Belgische materniteiten samen 600 bedden te veel hadden, en dat dit overschot in 2025 naar 1.000 zou stijgen. Het concludeerde dat dit overschot best kon worden weggewerkt door de kleinste materniteiten te sluiten, en zo de efficiëntie te verhogen.

In zijn huidige rapport ging het de criteria na die men hiervoor het best hanteert. Vandaag zijn er in België 104 materniteiten (59 in Vlaanderen, 34 in Wallonië en 11 in Brussel). Bijna elk acuut ziekenhuis heeft minstens 1 materniteit. Momenteel is wettelijk vereist dat ze op 3 opeenvolgende jaren gemiddeld minstens 400 bevallingen per jaar uitvoeren.

Het KCE berekende echter dat er in een materniteit jaarlijks minstens 557 bevallingen moeten plaatsvinden om kostenefficiënt te worden zonder aan kwaliteit of veiligheid in te boeten. De minimumnorm van 400 wordt dan ook best verhoogd, luidt het. Volgens de meest recente cijfers (2016) bereiken 21 van de 104 materniteiten het minimumaantal van 557 jaarlijkse bevallingen niet.

Lees ook:
> Na correctiefactor bereikbaarheid raadt KCE 'slechts' sluiting aan van 17 kraamklinieken
> "Minimumcriterium materniteiten nog optrekken voor netwerken"
> Reactie beroepsvereniging Vlaamse gynaecologen
"Opportuniteit voor onze gezondheidszorg: materniteiten afbouwen" (De Block)
“KCE: minstens 557 bevallingen jaarlijks nodig, dus 21 kraamklinieken sluiten”
> "Er kunnen niet zomaar 17 materniteiten gesloten worden" (CD&V)

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.