Waarom kiezen mannen niet voor gynaecologie in hun opleiding?

Dat vraagt de Amerikaanse derdejaars-geneeskundestudent Benjamin Jacobs zich af in een opiniestuk verschenen in Op-Med. Het fenomeen beperkt zich niet enkel tot zijn land. Ook bij ons zitten de verhoudingen scheef.
"Een medisch specialisme kiezen is een van de belangrijkste beslissingen die je moet nemen tijdens je medische opleiding", schrijft hij. Hoewel sommige studenten een idee hebben van wat ze willen specialiseren voordat ze geneeskunde studeren, zijn de meesten niet zeker van welk specialisme ze willen volgen of veranderen ze van gedachten tijdens hun opleiding.  
Daarom zijn klinische rotaties enorm belangrijk, niet alleen om te leren hoe je in een klinische omgeving moet werken, maar ook om studenten te helpen bepalen in welk vakgebied ze willen terechtkomen."

Meest scheefgetrokken specialisme

Volgens het AAMC-rapport van 2021 over co-assistenten is ob/gyn het meest scheefgetrokken medische specialisme wat geslacht betreft. Tegenover slechts 14,7% mannen is 85,3% van de huidige ob/gyn co-assistenten vrouw. "Dat genderverschil is nog groter dan wat het slechts drie jaar eerder was (toen nog 17,1% mannen). Deze trend is al vele jaren aan de gang. De laatste keer dat ob/gyn-assistenten ruwweg 50% mannen en 50% vrouwen waren, was in de vroege jaren negentig", analyseert hij.

Enkele van de andere medische specialismen met het grootste verschil in de VS tussen mannelijke en vrouwelijke co-assistenten na ob/gyn zijn orthopedische chirurgie, kindergeneeskunde en urologie. Toch kwam er de afgelopen drie jaar meer evenwicht in of bleef de toestand minstens gelijk, in tegenstelling tot ob/gyn. Het aantal vrouwen in orthopedische chirurgie is gestegen van 15,4% in 2018 tot 17% in 2021. Mannen in de kindergeneeskunde bleven vergelijkbaar van 27,7% in 2018 tot 27,3% in 2021. Vrouwen in urologie-opleiding stegen van 25,5% in 2018 tot 28,5% in 2021.

Waaraan ligt dat verschil? Bestaat er een vooroordeel, of is het een stigma?

Benjamin Jacobs vermoedt dat meerdere factoren een rol spelen, maar "één belangrijke beïnvloedende factor bepaalt de ervaringen van studenten tijdens hun ob/gyn rotatie. Het is goed gedocumenteerd en bestudeerd dat mannelijke studenten gemiddeld minder bevallingen en ingrepen observeren en uitvoeren dan vrouwen tijdens hun rotatie. Bovendien is de kans aanzienlijk groter dat mannen aangeven dat het feit dat ze man zijn, hun ervaring tijdens hun rotatie negatief heeft beïnvloed. Sommige studies hebben zelfs aangetoond dat mannen zich vaak buitengesloten voelen tijdens hun rotatie en het gevoel hebben dat de artsen die hen opleiden hen niet evenveel leren als hun vrouwelijke collega's."

"Alleen vrouwen toegelaten"

"Ik herinner me de eerste week van mijn ob/gyn rotatie", getuigt hij. "En ik was zowel erg opgewonden als erg nerveus. Mijn eerste dag was gepland in een polikliniek die bestond uit prenatale bezoeken, follow-ups na de bevalling, en gezondheidsonderzoeken. De avond ervoor had ik mijn klinische vaardigheden en de meest recente richtlijnen voor routine prenatale testen en screenings voor uitstrijkjes bijgespijkerd in afwachting. Toen de allereerste patiënt naar de kliniek kwam, was ik er klaar voor."

"Toen mijn begeleider en ik van haar kantoor naar de kamer van de patiënt liepen, hing er een plakbriefje op de deur met de tekst: "Alleen vrouwen." Hoewel ik verwachtte dat dit kon gebeuren, realiseerde ik me niet hoe vaak. Die dag zag ik, omdat ik man was, minder dan de helft van de patiënten die naar de kliniek kwamen." Dat ontmoedigde hem omdat hij het gevoel kreeg dat hij er niet bij hoorde.

"Diverse andere mannelijke studiegenoten hadden hetzelfde gevoel van "er niet bij horen".

"Dienstdoende artsen moeten opkomen voor hun studenten en met dezelfde instelling en zonder vooringenomenheid lesgeven aan alle rassen, geslachten en achtergronden", bepleit hij. "Diversiteit op welk gebied dan ook is een goede zaak. De verschillen in perspectieven, ervaringen en attitudes voegen enorm veel toe aan de werksfeer."

"Hoewel de rotatie-ervaring van een student slechts één van de vele factoren is die van invloed zijn op zijn beslissing om een specialisme te kiezen, dient ze als een belangrijke introductie tot de wereld van dat vakgebied. Mannen aanmoedigen tijdens hun ob/gyn rotatie kan hen inspireren om ob/gyn als hun specialiteit na te streven, hun passie voor de gezondheid van vrouwen aanwakkeren, en uiteindelijk de genderongelijkheid verminderen en nieuwe perspectieven naar dit geweldige vakgebied brengen", besluit hij.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.