Campagne wijst zwangere vrouwen op gevaren hormoonverstoorders voor ongeboren kind

De FOD Volksgezondheid lanceert een sensibiliseringscampagne die zwangere vrouwen en vrouwen die zwanger willen worden, beter moet informeren over hormoonverstoorders. Dat zijn chemische stoffen of mengelingen van chemische stoffen die niet door het menselijk lichaam worden geproduceerd en die de werking van hormonen  kunnen ontregelen. Ze kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid, ook die van ongeboren kinderen.

Hormoonverstoorders zijn vooral gevaarlijk voor zwangere vrouwen, kinderen en jongvolwassenen. Als zwangere vrouwen worden blootgesteld aan de stoffen, kan dat blijvende gevolgen hebben voor hun ongeboren kind. Zo kunnen de risico's op IQ-verlies, autisme, diabetes, endometriose en bepaalde soorten kankers bij het ongeboren kind toene men.

De campagne wil toekomstige moeders en hun families een aantal eenvoudige tips geven om de blootstelling aan hormoonverstoorders en dus ook de gezondheidsrisico's te verminderen. Het kan bijvoorbeeld helpen om voedsel niet in plastic in de microgolfoven op te warmen, nieuwe lakens of kleren te wassen voor gebruik, het gebruik van schoonheids- en verzorgingsproducten in te perken en het huis regelmatig te verluchten.

De campagne past binnen het Nationaal Actieplan Hormoonverstoorders (NAPED). Dat plan moet op Belgisch niveau zorgen voor preventiemaatregelen, wetenschappelijk onderzoek en de versterking van de Belgische en Europese wetgeving omtrent hormoonverstoorders. 

België heeft in 2023 hormoonverstoorders opgenomen in de Belgische codex over het welzijn op het werk om zo werknemers, in het bijzonder zwangere vrouwen op de werkvloer, beter te beschermen. Op Europees niveau zijn er al maatregelen om de aanwezigheid van hormoonverstoorders in ons leefmilieu te beperken, namelijk de Europese wetgeving voor chemische stoffen (REACH) en de CLP-verordeningen die bepalen hoe chemische stoffen worden ingedeeld en geëtiketteerd.

De campagne is een initiatief van de FOD Volksgezondheid, de gewesten, de gemeenschappen en partners zoals het Departement Zorg en het Departement Leefmilieu.

De volledige lijst met aanbevelingen vind je terug op www.hormoonverstoorders.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.