Daders genitale verminking amper vervolgd

Terwijl het aantal gevallen van genitale verminking in ons land toeneemt, komt het nauwelijks tot vervolging van de daders. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) voor de periode 2018 tot 2021.

Gedurende die vier jaar zijn er maar negen gevallen van genitale verminking doorgestroomd naar de parketten. In amper één geval leidde dat tot strafrechtelijke vervolging. Zeven zaken werden om technische redenen niet verder vervolgd (met name door gebrek aan bewijs, onbevoegdheid van de vervolginstanties, geen misdrijf of verval van strafvordering). Eén zaak werd niet vervolgd door een gebrek aan recherchecapaciteit.

Van Hoof reageert teleurgesteld op die cijfers. "Vorig jaar bleek nog uit een studie van de FOD Volksgezondheid dat het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in ons land verviervoudigd is op 15 jaar tijd. Meer dan 23.000 vrouwen en meisjes zijn in ons land genitaal verminkt en 12.000 lopen hierop een ernstig risico. Effectieve vervolgingen zouden hier een groot verschil maken. Daders moeten weten dat het hier om een strafbare praktijk gaat."

Sinds 2001 is vrouwelijke genitale verminking in België expliciet verboden. In 2014 werd ook het aanzetten tot en het promoten van genitale verminking strafbaar na een wetsvoorstel van Van Hoof. Sinds 2019 mag medisch personeel, ondanks het beroepsgeheim, gevallen van vrouwelijke genitale verminking melden aan het openbaar ministerie. Bovendien werden ziekenhuizen verplicht genitale verminking te registreren in het ziekenhuisdossier, wat belangrijk is om voldoende gegevens te verzamelen op basis waarvan aan preventie kan gewerkt worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    31 mei 2023

    Ik stel een strenge werkstraf voor !