DeMens.nu vraagt dat regering aanbevelingen abortusrapport in wetgevend kader giet

DeMens.nu, de Nederlandstalige organisatie van vrijzinnige verenigingen, roept de federale regering op om recente aanbevelingen van experts over vrijwillige zwangerschapsafbreking zo snel mogelijk in een wetgevend kader te gieten. "Het cynische spel van politieke vertragingsmanoeuvres die ingaan tegen de rechten van alle vrouwen in ons land heeft al veel te lang geduurd", schrijft de vereniging.

Een wetenschappelijk comité, samengesteld uit experts van zeven universiteiten die artsen opleiden in ons land, publiceerde onlangs een rapport met aanbevelingen over de abortuswetgeving. In het advies is onder meer sprake om de minimumtermijn voor een abortus te verlengen tot 18 weken zwangerschapstermijn. Momenteel ligt de grens op 12 weken. Het comité werd opgericht nadat een wetsvoorstel van de PS om de termijn te verlengen werd geblokkeerd door CD&V.

"Dit rapport is de bevestiging van conclusies die al langer op tafel liggen" en het vormt "een ideale basis om tot een nieuw wetgevend kader te komen", voert deMens.nu aan. De organisatie roept "elke politieke partij en elk parlementslid" op om "zijn/haar/hen verantwoordelijkheid te nemen".

"De bal ligt nu terug in het kamp van de politiek, meer bepaald bij één partij die de anderen er al jaren toe dwingt om dit dossier in de koelkast te houden. En dat ondanks de smeekbedes van het werkveld, een positief advies van de Raad van State en talloze getuigenissen van experts", klinkt het, waarmee wordt verwezen naar CD&V.

Naast het verlengen van de minimumtermijn voor een abortus, tonen de experts zich in hun rapport ook voorstander van het schrappen van de verplichte wachttijd van zes dagen voor abortus. Voorts zijn ze onder andere van mening dat de verplichte informering van de patiënt over de mogelijkheid tot adoptie of andere opvangmogelijkheden, best uit de wet wordt geschrapt. Alles samen werden zo'n 25 aanbevelingen gedaan.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.