Diagnose missen staat niet gelijk met medische fout

Als u als arts een diagnose mist, betekent dat niet automatisch dat u een medische fout begaat. Daar wijst een recent arrest op van het Hof van Beroep Gent. Aanleiding was een diagnose van een gynaecoloog.

In een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent moest de rechter zich uitspreken over de vraag of het missen van een diagnose door een gynaecoloog per definitie als een fout dient te worden beschouwd, signaleert Yente Reynenbergh, juriste Domus Medica. De casus: een gynaecoloog had bij de begeleiding van een zwangerschap geen afwijkingen vastgesteld op basis van de uitgevoerde echografieën. Uiteindelijk werd het kind geboren met een open rug (‘spina bifida aperta’). Door deze aandoening kreeg het kind te kampen met zowel fysieke als mentale problemen.

Dat leidde tot een klacht van de ouders van het kind. Zij meenden dat de gynaecoloog in de fout ging toen die de zwangerschap opvolgde.

Inspannings- en resultaatsverbintenis

Aan een basisprincipe in de geneeskunde gingen de ouders kennelijk voorbij. In het algemeen worden onderzoeken om ziektes of afwijkingen op te sporen als een inspanningsverbintenis gekwalificeerd. Ging het hier om een inspannings- dan wel om een resultaatsverbintenis? Een fout beoordelen moet immers in het licht van deze vraag bekeken worden. Het Hof oordeelde hier dat het ging om een inspanningsverbintenis. De arts handelde immers zoals een normaal en zorgvuldig arts in dezelfde omstandigheden zou hebben gehandeld. Enkel wanneer dat niet het geval is, zal de betrokken arts een fout kunnen worden verweten.

Bij een inspanningsverbintenis is het aan de patiënt om aan te tonen dat de arts niet de nodige inspanningen verrichtte, noch de nodige middelen aanwendde om het beoogde resultaat te bereiken. 

Een resultaatsverbintenis daarentegen plaatst de patiënt in een veel sterkere positie: het volstaat dan dat die kan aan tonen dat het beloofde resultaat niet bereikt werd. De arts kan in zo’n geval enkel aan zijn aansprakelijkheid ontsnappen ingeval van overmacht of door een vreemde oorzaak aan te tonen (bv. natuurramp).

Een diagnose missen is dus zeker niet per definitie een medische fout. Dit geval zal dus geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Marc DE MEULEMEESTER

  04 maart 2023

  Plus : LUISTEREN naar de patient , niet heel den tijd scrollen !

 • Frank Comhaire

  02 maart 2023

  wat ik in mijn zeer lange loopbaan heb vastgesteld dat een diagnose nogal eens wordt gemist door te oppervlakkig klinisch onderzoek ("rap-rap"), die leidt naar de diagnose "het zal wel dat zijn"
  .