Endometriosezorg: opgelet voor overdiagnose en overbehandeling

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde het rapport ‘Hoe endometriosezorg in België verbeteren?’ met aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. Daarom pleiten Domus Medica en Gezondheid en Wetenschap ervoor ook aandacht te besteden aan de mogelijke nadelige effecten van de geplande maatregelen, met name het risico op overdiagnostiek en overbehandeling en de nadelige gevolgen hiervan.

Ook in andere Europese landen ontstaan er actieplannen rond endometriose. Veel richtlijnen over endometriose benadrukken evenwel dat veel ongeweten is en dat de onderbouwing van sommige interventies zeer beperkt is. Zo pleiten onderzoekers uit Italië in een recent artikel om een aantal interventies in het kader van endometriose zelfs te deimplementeren. Enkel geïnformeerde patiënten kunnen samen met de arts tot een juiste aanpak komen.

Pijnlijke maandstonden
Daarnaast zouden vrouwen op jonge leeftijd (bv. via de school) beter geïnformeerd moeten worden over pijnlijke maandstonden. Uit een bevraging van 42.000 Nederlandse vrouwen blijkt dat 85% maandelijks last heeft van pijnlijke maandstonden. Wanneer vrouwen niet goed geïnformeerd zijn, kan dit leiden tot onnodige onderzoeken en ongerustheid waarmee zij ook niet geholpen zijn. "Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor endometriose, maar we moeten te allen prijze vermijden dat dat leidt tot een onverantwoorde toename van medische en chirurgische
procedures", luidt de waarschuwing.

Die nuance mag dus in de huidige beeldvorming rond deze moeilijke aandoening ook aan bod komen.

> Meer info vindt u ook hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.