Infertiliteitsbehandeling zonder loonverlies goedgekeurd

Het wetsvoorstel van dr. Cathérine Fonck (Les Engagés), dat al stamt van 26 november 2019, werd begin deze week goedgekeurd door de Kamer. Het staat werkneemsters en werknemers toe om, met behoud van loon, afwezig te zijn van hun werk met het oog op een diagnose van onvruchtbaarheid of een fertiliteitsbehandeling. Zo wil men voorkomen dat die mensen worden ontslagen omdat zij het voor die diagnose en/of die behandeling vereiste verlof hebben gevraagd.

Dokter Fonck verantwoordt haar wetsvoorstel als volgt: “Die diagnoses en behandelingen zijn jammer genoeg soms zwaar, vergen vooral veel tijd en vereisen dat de betrokkenen meermaals afwezig zijn van hun werk (raadpleging van specialisten, geneeskundige onderzoeken, behandelingen enzovoort).” Ze moeten beschermd worden tegen ontslag als ze in die context aan de hand van een medisch attest vragen om afwezig te zijn van het werk.

Verrassend?

“Het kan enigszins verrassend lijken dat wordt voorgesteld de arbeidswet van 16 maart 1971 te wijzigen", aldus het Kamerlid. "Toch is er een voor de hand liggend verband en horen maatregelen voor een betere bescherming van de werkneemsters en de werknemers die een fertiliteitsbehandeling volgen, perfect thuis in een hoofdstuk dat aan de moederschapsbescherming is gewijd. Werkneemsters en werknemers die een fertiliteitsbehandeling volgen, moeten immers niet alleen worden beschermd tegen ontslag omdat ze afwezig zijn van hun werk, zoals bij het ouderschapsverlof, maar ook omdat ze zich in een situatie bevinden waarin ze dreigen te worden ontslagen wegens de gevolgde behandeling, die sommige werknemers kan afschrikken in het licht van de organisatie van hun onderneming.”

De nieuwe bepaling doet geenszins afbreuk aan de bestaande rechten ter bescherming van het moederschap. Er is dus geen sprake van dat de duur van het moederschapsverlof van een werkneemster die afwezig is om een fertiliteitsbehandeling te volgen zou worden ingekort.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.