Gebruik van de uitdrukking "obstetrisch geweld": de reactie van de nationale raad van de Orde der artsen

De nationale raad van de orde der artsen heeft het informatierapport over het recht op lichamelijke zelfbeschikking en de strijd tegen obstetrisch geweld, dat op 15 januari 2024 door de Senaat werd aangenomen, bestudeerd. De nationale raad deelt het onbegrip van de medische beroepsgroep over het wijdverbreide gebruik van de uitdrukking " obstetrisch geweld ", die het beroep in zijn geheel dreigt te stigmatiseren.

Het document, dat het resultaat is van diepgaande hoorzittingen tijdens de parlementaire zitting van 2022-2023, gaf aanleiding tot een levendig debat binnen de medische gemeenschap, met name vanwege het gebruik van de term "obstetrisch geweld", die door de medische beroepsgroep als generaliserend en stigmatiserend werd ervaren. De nationale raad sprak zijn voorkeur uit voor een meer constructieve en inclusieve terminologie, zoals "respectvolle kraamzorg", die beter de inzet van artsen voor zorg en respect weerspiegelt.

De reactie van de nationale raad stopt niet bij een kwestie van semantiek. Het benadrukt een diep bewustzijn van de kwesties rond lichamelijke zelfbeschikking en respect voor de lichamelijke integriteit van patiënten. De raad erkent de complexiteit en de constante evolutie van de verloskundige zorg en benadrukt het belang van het opbouwen en behouden van een vertrouwensrelatie tussen artsen en patiënten.

Deze relatie, gebaseerd op wederzijds respect, luisteren en zorg, is essentieel om een zorgervaring te garanderen die voldoet aan de verwachtingen van vrouwen. Met dit in gedachten bevestigt de nationale raad zijn wens om artsen te begeleiden in de correcte toepassing van de principes van zelfbeschikking en de strijd tegen ongepast gedrag.

Hij verbindt zich ertoe te waken over de eerbiediging van de rechten van de patiënten en goede medische praktijken te bevorderen, met bijzondere aandacht voor de feedback van zowel de zorgverleners als de patiënten zelf.

> Lees het advies van de Orde

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.