“Geen uitbreiding van NIP-test” 

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is geen voorstander van een uitbreiding van de NIP-test tot andere syndromen dan trisomie 21. Dat zegt hij in antwoord op een vraag van zijn partijgenote Karin Jiroflée.
Momenteel betaalt de ziekteverzekering het opsporen van trisomie 21 door een moleculaire biologische methode op een bloedstaal van de moeder vanaf de twaalfde zwangerschapsweek terug. De ziekteverzekering komt tussen voor een bedrag van 237,91 euro per test. De zwangere vrouw betaalt dan nog 8,68 euro uit eigen zak. “Het is niet de bedoeling dat andere chromosomale afwijkingen worden opgespoord. Op dit moment ligt er geen voorstel op tafel om de opsporing van trisomie 21 uit te breiden naar andere syndromen”, zegt de minister in antwoord op een vraag van kamerlid Karin Jiroflée (Vooruit). Zij wilde weten hoe de minister staat tegenover een maatschappelijk debat over de NIP-test.  

In Nederland is het debat hierover gestart. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseert om de tests uit te breiden naar meer chromosomale afwijkingen. Het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek blijkt heel wat terughoudender en stelt dat reproductieve autonomie geen onbeperkte toegang tot allerlei risico-informatie zou mogen inhouden. Ernstige aandoeningen dient men uiteraard op te sporen, maar een uitbreiding van de test moet niet vanzelfsprekend zijn, meent het comité dat wel voor een maatschappelijk debat is. Een idee dat ook Vandenbroucke niet onwelgevallig is. “Het is een maatschappelijk debat dat zeker aan de orde is.” De minister ziet daarbij drie invalshoeken die een antwoord moeten krijgen.

Eenvormig
In eerste instantie moet volgens Vandenbroucke worden bepaald of onze samenleving een uitbreiding opportuun vindt. Bij een positief antwoord is aan de orde welke types aandoeningen moeten worden onderzocht: ernstige aandoeningen met een fatale afloop of minder ernstige met een minder zware handicap als gevolg. Ten slotte moet worden bekeken of het een taak van de ziekteverzekering is om dat terug te betalen voor alle zwangere vrouwen.

Jiroflée stelt zich ook vragen bij de manier waarop de NIP-test wordt aangeboden aan zwangere vrouwen.

“De informatie aan ouders over welke aandoeningen worden opgespoord, is niet altijd even duidelijk. De informed consent is met andere woorden niet altijd gebaseerd op even nauwkeurige informatie. Bovendien zijn er verschillende NIP-testen in omloop en zijn de formulieren waarop ouders hun keuzes aangeven niet eenvormig”, stelt het socialistische kamerlid vast.

Vandenbroucke weet dat sommige labs uitgebreider testen, ook al is dat in de nomenclatuur niet voorzien. “Ik ga er als minister echter vanuit dat de voorschrijvende huisartsen en gynaecologen die de zwangerschap opvolgen hun patiënten voldoende informeren over de consequenties van de test.” Een antwoord dat Jiroflée niet helemaal tevreden stemde. Zij pleit ervoor om zo snel mogelijk werk te maken van een eenvormig formulier.

> "Ik hoef besparingen niet te verantwoorden" (Vandenbroucke)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Lucas Kiebooms

    13 oktober 2022

    Indien de 120.000 zwangeren een NIP-test krijgen wordt de uitgave 28,5 miljoen € voor 350 opgespoorde Trisomie afwijkingen. Deze kinderen die moeten geboren worden hebben strikt genomen geen ziekte, kunnen perfect gelukkig leven mits de nodige zorg maar kosten nu minimaal € 80.000 (tachtigduizend) per opgespoorde Down. Hun ondersteuning met een speciale consultatie en follow up wat hen aanzienlijk zou kunnen verbeteren blijft schromelijk achterwege dit nog zonderde spreken van een therapie die de grond van de ziekte zou kunnen verbeteren en waarvoor geen budget is om dat verder te ontwikkelen. Dit is de prijs van de huidige ideologie. Het verschil tussen "not to care but to kill". Wanneer geeft men bestaansrecht aan elke mens zonder discriminatie.