Mensen die recht op abortus verdedigen moeten beter beschermd worden (Amnesty International)

Mensen die het recht op abortus verdedigen en essentiële hulp verlenen, worden gestigmatiseerd, geïntimideerd, aangevallen en onderworpen aan onrechtvaardige vervolging. Hierdoor wordt het voor hen steeds moeilijker en gevaarlijker om hun werk uit te voeren, aldus Amnesty International in een nieuw rapport dat vandaag is verschenen.

In het rapport, “An Unstoppable Movement: A global call to recognize and protect those who defend the right to abortion”, is te lezen hoe veel gezondheidswerkers, activisten, pleitbezorgers en begeleiders over de hele wereld te maken krijgen met intimidatie, arrestatie, vervolging en gevangenisstraf omdat ze het recht steunen van vrouwen, meisjes en iedereen die zwanger kan worden, op toegang tot abortus.

Het criminaliseren van abortus is de voornaamste oorzaak van de naar schatting 35 miljoen onveilige abortussen die elk jaar plaatsvinden. Het zet zorgpersoneel klem tussen enerzijds de ethische en professionele plicht om de best beschikbare zorg te bieden en anderzijds strafrechtelijk aansprakelijk te zijn als zij zich niet aan kwalijke wetten houden.

Geweld op zorgverleners

“Abortus behoort tot de essentiële gezondheidszorg. Toch worden we als zorgverleners regelmatig geconfronteerd met discriminatie en geweld, gewoon omdat we ons werk doen”, zegt dr. Anne-Beatrice Kihara, voorzitter van de Internationale Federatie van Gynaecologie en Verloskunde (FIGO).

“Restrictieve abortuswetten en -houdingen veroorzaken schade. Ze creëren een vijandige omgeving die het stigma rond abortus voedt, waardoor zorgverleners en degenen die om abortus vragen als criminelen worden bestempeld. We kennen helaas allemaal collega’s die te maken hebben gehad met stigmatisering, loopbaanblokkering, intimidatie, fysieke aanvallen, gevangenisstraffen en in de meest extreme gevallen zijn er zelfs zorgverleners vermoord.”

Ook verloskundigen lopen gevaar, zelfs al zijn zij vertrouwde gezondheidswerkers waar mensen terecht kunnen voor hulp als ze zwanger zijn, in gemeenschappen, klinieken en ziekenhuizen.

“Tot de taken van een verloskundige behoort hulp bij de toegang tot abortus en tot het recht om vrij beslissingen te nemen over reproductieve gezondheid”, aldus Sally Pairman, Chief Executive van de International Confederation of Midwives.

“Verloskundigen mogen niet worden blootgesteld aan buitensporig risico, geweld, misbruik of persoonlijke schade vanwege het uitvoeren van hun werk. Staats- en gezondheidsautoriteiten hebben de plicht ervoor te zorgen dat alle gezondheidswerkers, inclusief verloskundigen, worden beschermd.”

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.