Minder astma bij stadskinderen door lage-emissiezones

Kinderen die de tijd in de baarmoeder en het eerste levensjaar doorbrengen in een stedelijk gebied met lage emissiezones, hebben volgens een onderzoek minder kans om astmamedicatie voorgeschreven te krijgen in vergelijking met stedelijk gebied zonder lage emissiezones.

Het Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) maakte bekend dat de langetermijnvoordelen van stedelijke milieuzones voor de gezondheid van kinderen voor het eerst wetenschappelijk zijn gekwantificeerd.

Een belangrijke bevinding van de nu gepubliceerde onderzoeksgegevens is dat kinderen die de tijd in de baarmoeder en het eerste levensjaar doorbrengen in een gebied mét in plaats van zonder een lage emissiezone, op hun vijfde verjaardag gemiddeld 13 procent minder astmamedicijnen voorgeschreven krijgen (American Economic Journal: Economic Policy 2024; online mei).

Het onderzoeksteam van het MCC en de universiteiten van Frankfurt am Main en Maastricht analyseerde officiële enquêtes over luchtkwaliteit en geanonimiseerde patiëntgegevens van de zorgverzekeraar AOK. De focus lag op medicijnvoorschriften voor een half miljoen pasgeboren kinderen die in stedelijke gebieden woonden in de jaren 2006 (twee jaar voor de start van de eerste milieuzone in Duitsland) tot 2017.

"We vergelijken kinderen die voor en na de invoering van het rijverbod zijn geboren met een controlegroep van kinderen uit steden die pas later een lage emissiezone hebben ingevoerd en die vergelijkbaar zijn wat betreft weersomstandigheden en sociale structuren," zegt Dr. Hannah Klauber, postdoc in het Policy Evaluation Lab van het MCC.

Minder astma, meer besparingen op geneesmiddelen

Ten eerste bevestigen de onderzoeksresultaten eerder onderzoek waaruit bleek dat milieuzones in Duitsland leiden tot een vermindering van vijf procent van de vervuiling door fijnstof, aldus het MCC. 

Ten tweede werd het aantal astmavoorschriften in stedelijke regio's met lage emissiezones met 13 procent verminderd, buitenproportioneel voor dure preparaten. Zo werd in 2017 ongeveer 30 miljoen euro aan geneesmiddelenkosten bespaard.

De studie hield geen rekening met het voordeel van leven in betere lucht na de eerste verjaardag of eventuele kostenbesparingen na de vijfde verjaardag.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.