Na eierstokkanker nog andere kankers in Asbestfonds?

Het wetsvoorstel van dr. Cathérine Fonck (Les engagés) (1) werd gisteren aangenomen in de Kamer, maar de indienster wil nog verdergaan: ze roept op tot een grondige analyse, door deskundigen, van de recente gegevens over het verband tussen de blootstelling aan asbest en strottenhoofdkanker, maagkanker en dikkedarm/rectumkanker.

Ruim tien jaar na de oprichting van het Asbestfonds heeft de Kamer in 2019 een wetsontwerp aangenomen dat een nieuwe vooruitgang betekent voor de slachtoffers van blootstelling aan asbest.

De wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers voorziet in het volgende:

  • de uitbreiding van de lijst van de door het Asbestfonds vergoedbare ziekten met longkanker en strottenhoofdkanker, naargelang van de ongeschiktheidsgraad;
  • een bijkomend kapitaal van 10 000 euro voor mesothelioompatiënten;
  • een begrafeniskostenvergoeding van maximum 1.000 euro voor de nabestaanden van de
  • milieuslachtoffers;
  • de vergoeding van de slachtoffers zodra de diagnose wordt gesteld (met maximaal 4 maanden tussen de datum van de diagnose en de datum van de aanvraag), en dus niet langer vanaf de datum van de aanvraag;
  • een aanpassing van de verjaringstermijn bij gerechtelijke stappen;
  • een vlottere uitwisseling van de medische dossiers tussen artsen.

In 2021 werd voorts de wettelijke grondslag gelegd voor een KB op grond waarvan de aanvrager een verzoek tot herziening kan indienen en het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) de toegekende voordelen kan herzien.

Ook strottenhoofd-, maag- en dikkdedarm/rectumkanker

Die verbeteringen waren nodig, maar volstaan niet. Daarom werd nu nog een belangrijke wijziging goedgekeurd ten gunste van de asbestslachtoffers door te voeren: de toevoeging van eierstokkanker aan de lijst van de ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed.

Asbest wordt immers erkend als kankerverwekkend voor de mens (opgenomen in groep 1 volgens het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) en in de EU-lijst van met zekerheid kankerverwekkende stoffen), meer specifiek voor de longen, het borstvlies (mesothelioom) en, sinds 2009 volgens het IARC, voor het strottenhoofd en de eierstokken. Daarom is het belangrijk dat eierstokkanker eindelijk wordt toegevoegd aan de lijst van de ziekten die door het Asbestfonds worden vergoed.

Voorts roept de indienster op tot een grondige analyse, door deskundigen, van de recente gegevens over het verband tussen de blootstelling aan asbest en strottenhoofdkanker, maagkanker en dikkedarm/rectumkanker.

Dr. Fonck is ingenomen dat in dit dossier een samenwerking tussen meerderheid en oppositie tot stand is kunnen komen. Dat effent misschien het pad voor een constructieve en duurzame samenwerking tussen oppositie en meerderheid over bepaalde thema’s.

Valérie Van Peel (N-VA) schaart zich achter de doelstellingen van dit wetsvoorstel. Ze feliciteert Cathérine Fonck voor al het werk dat ze al jaren in dit dossier heeft verzet om eierstokkanker te doen erkennen als ziekte die door voor schadeloosstelling door het

Asbestfonds in aanmerking komt. Zo kan het dus blijkbaar ook in de Kamer: samenwerken over meerderheid en oppositie heen.

(1)   Andere auteurs zijn Valerie Van Peel N-VA, Chanelle Bonaventure PS, Florence Reuter MR, Marie-Colline Leroy Ecolo-Groen, Nathalie Muylle CD&V, Tania De Jonge Open Vld, Anja Vanrobaeys Vooruit en Evita Willaert Ecolo-Groen.

> Eierstokkanker toegevoegd aan lijst

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.