Open brief over abortus

Een groep academici en politici gaat in een open brief in Knack in het verweer tegen een verdere versoepeling van de abortuswetgeving, zoals die aanbevolen wordt in de “ Studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België." Bij de ondertekenaars zien we ook (huis)artsen en diverse volksvertegenwoordigers van Vlaams Belang. De brief is een initiatief van jurist Roan Asselman.

Niemand vertegenwoordigt bij de ondertekening een (politieke) partij, onderneming, instelling van hoger onderwijs of andere organisatie, wordt uitdrukkelijk gesteld. Titels, functies en beroepen worden uitsluitend vermeld om identiteitsverwarring te voorkomen. Een greep uit de lijst van de ondertekenaars, uitsluitend in eigen naam (sommigen verwijzen bij de ondertekening wel naar hun politieke partij).

De brief meldt dat de ondertekenaars hun bezorgdheid uiten over de aanbevelingen in het rapport met de titel “Studie en evaluatie van de abortuswet en -praktijk in België”, verder "het rapport” genoemd. 

De aanbevelingen van het rapport over de benadering van het ongeboren leven verontrusten hen. In het bijzonder de adviezen over een veralgemeende legalisering van de abortusprocedure tijdens het tweede trimester van de zwangerschap, met name door

  • de verlenging van de reguliere abortustermijn van 12 tot (minimum) 18 weken,
  • de afschaffing van de zesdaagse wachttermijn tussen het verzoek om en de uitvoering van de zwangerschapsafbreking (de “bedenktijd”)
  • de schrapping van de informatieverstrekking aan de moeder inzake de bestaande alternatieven voor abortus (zoals adoptie).

"Wij zijn ons bewust zijn van de ethische, relationele, medische en maatschappelijke complexiteit van de abortuskwestie", heet het. "Wij stellen bovendien geenszins de unieke uitdagingen van een (niet-geplande) zwangerschap in vraag, noch betwisten wij het belang van toegankelijke en kwalitatieve gezondheidszorg voor vrouwen, in het bijzonder (aanstaande) moeders."

Alle ondertekenaars menen dat een verdere versoepeling van de abortusprocedure zoals aanbevolen in het rapport, niet langer overeenstemt met de door de wetgever na te streven balans tussen enerzijds de bescherming van het ongeboren leven en anderzijds de (lichamelijke) zelfbeschikking van de zwangere vrouw.

Daarom vragen ze de volksvertegenwoordigers, ministers en staatssecretarissen om niet op die aanbevelingen in te gaan.

Een greep uit het lijstje ondertekenaars:

Rik Torfs, JCD Jurist, Auteur, Ere-rector; Lieven Annemans, PhD Gezondheidseconoom, Docent; Liliane Schoofs , PhD Biologe, Docente; Barbara Pas Kamerlid Vlaams Belang; Mark Elchardus, PhD Socioloog, Auteur; Timothy Devos , MD, PhD Arts, Docent; Tom Van Grieken, Volksvertegenwoordiger Vlaams Belang en partijvoorzitter; Bernard Spitz, MD, PhD Arts; Katleen Bury, Volksvertegenwoordigster; Chris Janssens, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Filip Brusselmans, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Lucas Kiebooms, MD Arts; Joseph Peuskens, MD, PhD Arts; D. Walle, MD Huisarts; Roosmarijn Beckers, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Nathalie Dewulf, Kamerlid Vlaams Belang; Mark Cortens, MD Huisarts; Adeline Blancquaert, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Diane Warnink, Directeur in de Zorg; Stijn Geysenbergh, MD Huisarts; Jan Laeremans Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Anke Van Dermeersch, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Ellen Samyn, Kamerlid N-VA; Bob De Brabandere, Senator Vlaams Belang; Annick Ponthier, Kamerlid Vlaams Belang; Marijke Dillen, Kamerlid Vlaams Belang; Françoise Supeley, MD Huisarts; Bart Claes, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Philippe Ballaux, MD Arts; Carmen Ryheul, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Sam Van Rooy, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Ilse Malfroot, Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Reccino Van Lommel, Kamerlid Vlaams Belang; Klaas Slootmans, Senator Vlaams Belang; Steven Creyelman, Kamerlid Vlaams Belang; Frieda Deschacht, Vlaams parlement Vlaams Belang; Els Sterckx,  Vlaams parlementslid Vlaams Belang; Suzy Wouters, Vlaams parlementslid Vlaams Belang.

> Abortus in België moet kunnen tot minstens 18 weken zwangerschap (wetenschappelijk comité)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.