Vandenbroucke heeft oren naar nood aan nabijheid materniteit

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil meer rekening houden met de nabijheid van materniteiten in zijn geplande hervorming van de ziekenhuisfinanciering, waarin ook de sluiting van kleine materniteiten in beeld komt. Dat bleek uit het antwoord van de minister op een reeks vragen in de Kamer.

In het plan van Vandenbroucke zou het aantal materniteiten worden afgebouwd. Een studie van het Kenniscentrum Gezondheidszorg uit 2020 gaf aan dat een minimum van 557 bevallingen per jaar nodig is om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, zonder dat daarbij de goede zorg in het gedrang komt. Het KCE houdt ook rekening met een maximale aanrijtijd van een half uur. Daardoor zouden zeventien materniteiten moeten sluiten.

De Sutter

Niet iedereen ging akkoord met dat voornemen. Binnen de Vivaldi-regering kon vicepremier Petra De Sutter (Groen) zich niet helemaal vinden in het plan om kraamafdelingen te sluiten. "Ik ga duidelijk zijn: meer samenwerkingen tussen ziekenhuizen? Zeker. Zomaar kraamafdelingen sluiten? Niet per se. Dat is de boodschap die ik op tafel leg", luidde het onlangs.

Minister Vandenbroucke heeft wel oren naar het criterium van de nabijheid. Daarom zal hij op korte termijn de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een advies vragen waarin enerzijds de minimale norm van het aantal bevallingen wordt opgetrokken (vandaag ligt die op minstens 400 per jaar), maar waar anderzijds rekening wordt gehouden met de nood aan nabijheid.

Daarbij zou niet worden geopteerd voor de aanrijtijd, maar zouden wel de bestaande, meer soepele, geografische uitzonderingen worden behouden. 

Uitzondering op kwaliteit

Dat houdt onder meer in dat een geografische uitzondering wordt gemaakt voor een materniteit in een gemeente van meer dan 20.000 inwoners die op meer dan 15 kilometer van de meest nabije materniteit ligt. "Ik ga ervan uit dat het advies richtinggevend zal zijn", aldus de minister.

Hij gaf daarbij aan dat het hier vooral gaat om een afweging tussen nabijheid en efficiëntie van personeelsinzet. Dit in tegenstelling tot andere dossiers waar het kwaliteitsargument imperatief is, zoals de concentratie van beroertezorg of de zorg voor bepaalde zeldzame kankers, legde hij nog uit.

PVDA-fractieleidster Sofie Merckx, die de minister over zijn plannen aan de tand voelde, is tevreden dat hij een nieuw advies vraagt. "De sector zelf is absoluut niet opgezet met de besparingsplannen voor de materniteiten en tekent al lang protest aan", zegt ze. "Zelfs de lokale Vooruit-afdeling in Ronse en Oudenaarde keert zich tegen de plannen van de minister. De minister krabbelt nu gelukkig terug. Kleine materniteiten sluiten is een beperking van nabije en toegankelijke basiszorg. Sociaal-economisch zwakkere gezinnen zullen daar het eerste slachtoffer van zijn. Voor ons moeten de materniteiten dicht bij de mensen gehouden worden."

Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens reageert tevreden. "Nabijheid van materniteiten is voor cd&v altijd een uitgangspunt, goed dat de gedachten in dezelfde richting gaan", luidt het op twitter.

> De Sutter niet gewonnen voor sluiting kraamafdelingen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.