Voorstanders mikken vrijdag op tweede lezing abortuswet

De voorstanders van de versoepeling van de abortuswet willen de aanpassing van de abortusregels nog voor de kerstvakantie in tweede lezing groen licht geven. Ze proberen daarom voor vrijdag een vergadering van de Kamercommissie Justitie te agenderen. De definitieve goedkeuring kan evenwel ten vroegste na het verlof en dan zullen er wellicht nog enkele weken over gaan.

Zoals bekend hebben socialisen, liberalen, groenen, communisten en DéFI een wetsvoorstel klaar dat de termijn waarbinnen abortus mogelijk wordt, uitbreidt van twaalf naar achttien weken na de bevalling. Daarnaast zou de verplichte bedenktijd worden teruggeschroefd van zes dagen naar 48 uur. Abortus zou ook uit de strafwet verdwijnen en als een loutere medische handeling beschouwd worden.

Het voorstel werd al een eerste keer artikelsgewijs goedgekeurd in de bevoegde Kamercommissie, maar wacht nu op het groen licht in tweede lezing. De voorstanders van de wetswijziging willen die stemming nog deze week laten plaatsvinden. Daarom zullen ze morgen/dinsdag in de Kamercommissie Justitie proberen voor vrijdag een extra vergadering te organiseren.

Het thema ligt politiek gevoelig. CD&V en N-VA zijn gekant tegen de versoepeling en tegen de snelheid waarmee het wetsvoorstel de voorbije weken in de Kamer werd besproken. Joachim Coens, de nieuwe voorzitter van CD&V en ondertussen informateur, liet tijdens zijn campagne voor de voorzittersverkiezingen al horen dat het dossier wat hem betreft op de regeringstafel moet belanden.

In elk geval treedt het voorstel, mits een stemming op vrijdag, nog niet meteen in voege. Daarvoor moet het ook groen licht krijgen in de plenaire Kamer. Dat kan pas na de kerstvakantie en wellicht zullen de tegenstanders nog een advies vragen aan de Raad van State, zodat de finale bespreking ten vroegste eind januari haar beslag kan krijgen.

Dat besef leeft ook bij de Vlaamse liberalen, die nochtans ook voorstander zijn van een wetswijziging. "Het is een beetje raar om nog op vrijdag een commissie te agenderen, terwijl donderdag de laatste plenaire vergadering plaatsvindt", zegt Kamerlid Katja Gabriëls van Open Vld. "Maar als iedereen erom vraagt - en ik heb wel dat aanvoelen - gaan we ons daar ook niet tegen verzetten".

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.