Vroedvrouwen vragen nieuw beleid inleiden bevallingen

Vrouwen hebben nood aan meer informatie over de voor- en nadelen van een bevalling die wordt ingeleid.  Bevallingen worden steeds vaker en vroeger ingeleid in Vlaanderen. VBOV vzw onderzocht de recente wetenschappelijke literatuur en vond géén eenduidig positieve of negatieve effecten van inleiden indien de zwangere vrouw voorbij 41 weken zou gaan. 
Vrouwen krijgen niet alleen onvoldoende informatie over de voor- en nadelen van inleiden volgens de VBOV (Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen), ze ervaren de aanbeveling om in te leiden niet als een keuze en voelen zich soms onder druk gezet. Een nieuw beleid rond inleiden dringt zich dan ook op volgens de beroepsorganisatie.

Waar in 2011 nog 23,8% van de bevallingen werden ingeleid in Vlaanderen, steeg dat in 2021 naar 27%. Vrouwen met een probleemloze zwangerschap krijgen vandaag de aanbeveling om hun bevalling in te leiden op 41 weken of vroeger. Vroeger gebeurde een inleiding pas op 41 weken en 3-5 dagen, aldus de VBOV.

Aan de basis van deze wijziging in het beleid liggen wetenschappelijke studies die een verband vonden tussen inleiden op 41 weken of 39 weken en een daling van het aantal keizersnedes en perinatale sterfte. Opvallend genoeg was er tussen 2015 en 2021 géén daling maar wel een stijging van het aantal keizersnedes en bleef het aantal perinatale sterftes gelijk.

Huidige onderzoeken: beperkingen 

VBOV vzw nam klinische richtlijnen en wetenschappelijke literatuur onder de loep en stelde hierbij vast dat er vaker géén of zelfs negatieve effecten zijn van inleiden. Enkel het feit dat een zwangere voorbij 41 zwangerschapsweken zou gaan, is géén reden om routinematig in te leiden. De onderzoeken waar het huidige beleid voor inleiden op gebaseerd is, kennen beperkingen. Het percentage inleidingen in de verschillende Vlaamse materniteiten varieert overigens sterk, van 14% tot 40,1% in 2021.
 
Wetenschappelijk onderzoek en bevallingsverhalen van vrouwen laten bovendien zien dat het inleiden van de bevalling een hogere kans heeft op een negatieve bevallingservaring. Vrouwen blijken ook onvoldoende geïnformeerd over de voordelen en de risico’s van inleiden. Er wordt niet altijd een alternatief voorgesteld.

Daarom dringt de VBOV aan op een nieuw beleid ter zake. "Inleiden kan in sommige situaties een belangrijke en noodzakelijke medische interventie zijn, vb. wanneer complicaties voor moeder en kind enkel kunnen voorkomen worden door de geboorte van de baby.  De zwangerschapstermijn van 41 zwangerschapsweken kan echter niet als enige reden aangehaald worden om zwangere vrouwen routinematig in te leiden", luidt het.

De bevindingen van het literatuuronderzoek van VBOV vzw, de huidige cijfers van inleiden, keizersnedes en perinatale sterfte, én de beperkingen van bepaalde wetenschappelijke studies, werpen volgens de organisatie een nieuw licht op het huidige beleid rond inleiden in Vlaanderen. VBOV vzw nodigt dan ook de verschillende zorgberoepen en patiëntenverenigingen uit voor een constructieve dialoog om het huidige beleid kritisch te bekijken en in vraag te stellen. 

Meer informatie over het wetenschappelijk onderzoek van de VBOV vzw over inductie en informatie voor ouders over deze geboortekeuze vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.