Medisch ongeval: welk specialisme is het meest betrokken?

De meeste zorgverleners betrokken bij een medisch ongeval behoren tot de snijdende disciplines, met de orthopedisten en algemeen chirurgen als de koplopers. Wel moet het Fonds (FMO) dringend zijn achterstand inhalen bij de behandeling van de dossiers.

Uiteraard moeten deze gegevens vergeleken worden met het totaal aantal verstrekkingen door de verschillende disciplines. De nodige voorzichtigheid is dus geboden bij de interpretatie van deze gegevens. Maar ze zijn wel een indicatie.

(Bron: jaarverslag 2016 Fonds Medische Ongevallen)

 • orthopedie 28,9%
 • algemene chirurgie 10,8%
 • gynaecologie-verloskunde 6,9%
 • neurochirurgie 6,5%
 • anesthesie  5,3%
 • gastro-enterologie 3,1%
 • urgentiegeneeskunde/acute gen. 3,1%
 • oftalmologie 2,8%
 • urologie 2,5%
 • vaatchirurgie 2,3%
 • huisartsgeneeskunde 2,3%
 • cardiologie 1,9%
 • oto-rino-laryngologie 1,9%
 • plastische chirurgie 1,6%
 • radiologie 1,6%
 • oncologie 1,4%
 • algemene inwendige 1,2%
 • cardiochirurgie 1,1%
 • maxillofaciale en stomatologie 1,0%
 • neurologie 0,8%
 • psychiatrie  0,8%
 • thoracale chirurgie 0,7%
 • fysiotherapie en revalidatie 0,7%
 • pneumologie 0,4%
 • hematologie 0,4%
 • intensieve zorg 0,3%
 • dermatologie 0,3%
 • moc (multidisciplinair oncologisch consult) 0,3%
 • ziekenhuis 0,3%
 • reumatologie 0,2%
 • nefrologie 0,2%
 • pediatrie 0,2%
 • geriatrie 0,2%
 • radiotherapie 0,2%
 • admin. geneeskunde 0,1%

Oplossingen en snel!

Michel Masson (Bvas) uitte zijn kritiek op het Fonds Medische Ongevallen dat volgens hem nog steeds met te veel achterstand de dossiers afwerkt.

Twee remedies zijn mogelijk: een beroep doen op deskundigen buiten het Fonds om de zaken af ​​te handelen is de eerste. Uiteraard heeft deze oplossing haar beperkingen: "Het probleem is dat deze externe experts nog niet doordrongen zijn van de FMO-filosofie. Daardoor hebben ze soms moeite met het afhandelen van zaken", zegt Michel Masson.

"Een andere oplossing die binnen het Fonds wordt voorgesteld, is kleine schadevergoedingen klasseren omdat ze klein zijn." Deze oplossing wordt echter door iedereen niet gunstig onthaald. "Sommige mensen schreeuwen dat het beschamend is om zaken te seponeren die redelijk snel worden geïdentificeerd als kleine risico's. Dus dit spoor blijft ter overweging ", zegt Michel Masson, die wel zijn geduld begint te verliezen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.