MIC: honoraria gynaecologen herzien

Op de jongste medicomut werd verder gediscussieerd over de terugbetaling van de intensieve zorg en opvang van patiënten door gynaecologen in MIC-centra (= Maternal Intensive Care), met de creatie van honoraria voor verwijzing naar een MIC-dienst en de creatie van permanentiehonoraria voor deelname aan de wachtdienst.

Ter herinnering, het Koninklijk Besluit bepaalt ook dat de MIC afdeling minstens 3 erkende specialisten in gynaecologie-obstetrie moet hebben met ervaring in het opvolgen van hoog-risico zwangerschappen, die voltijds in de instelling moeten werken. Ten minste één van deze specialisten moet 24 uur per dag oproepbaar zijn. 

Voor de zorgkwaliteit bij opname op de MIC-afdeling is het essentieel dat de zwangere kwalitatief wordt verwezen, na onderzoek door de verwijzend arts, die na telefonisch overleg met de arts op de MIC-afdeling een correct verslag met verwijsbrief opstelt. Het tarief voor verwijzing door een arts gynaecoloog-verloskundige, van een zwangere vrouw met een hoogrisicozwangerschap van een M-afdeling naar een MIC-afdeling naar een ander ziekenhuis, zal 144,45 euro per geval bedragen. Dit voorstel zal leiden tot een extra kost van 133.000 euro op jaarbasis.

Niet cumuleerbaar

Ter herinnering: voor de invoering van permanentieforfaits voor deelname aan de wachtdienst op de MIC-afdeling is een tarief van 307 euro voorzien voor gynaecologen in 2020, tegenover 280,12 euro voor kinderartsen.

In 2024 zal deze vergoeding stijgen tot €356,89 voor gynaecologen, tegenover €325,64 voor kinderartsen. Houd er rekening mee dat het tarief van de kinderarts geldt voor aanwezigheid van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags, terwijl het tarief van de gynaecoloog geldt voor 24 uur. 

De bonus wordt altijd betaald voor een volledige dag, ongeacht het aantal voltijdse equivalenten dat op die dag aanwezig is. Voor specialisten die deelnemen aan de wachtdienst geldt dat het forfaitair ereloon voor deelname aan de wachtdienst op zaterdag, zon- en feestdagen niet cumuleerbaar is met het beschikbaarheidsforfait.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.